OpvoedParty voor bedrijven

Wat is een OpvoedParty?

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur in een huiskamersetting waar in klein gezelschap (4-8 deelnemers) onder deskundige leiding met elkaar wordt gediscussieerd over één of meerdere opvoedingsthema’s of –dilemma’s naar keuze.

Waaarom OpvoedParty’s?

De OpvoedParty voorziet in de behoefte van ouders om kennis te delen en zich te laten informeren over het opvoeden van hun kinderen. De OpvoedParty heeft een preventief karakter en bevordert de eigen kracht van de deelnemer. Eigen deskundigheid staat voorop, de bijeenkomst is niet probleemgericht en het sociaal netwerk wordt erdoor versterkt. Ouders voelen zich onzeker in de opvoeding en zoeken antwoorden op hun opvoedvragen. In de huidige individueel gerichte samenleving is het lastiger andere ouders te ontmoeten. Het sociale netwerk is kleiner geworden.

En verder nog:

  • Het is goedkoop, gericht op preventie, eenvoudig en doeltreffend
  • Het is laagdrempelig en vindt plaats dichtbij huis
  • Het is een aanvulling op het bestaande aanbod aan opvoedingsondersteuning
  • Er hoeft geen nieuwe organisatie voor in het leven worden geroepen omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande netwerken.
  • De OpvoedParty creëert een civil society zoals Mischa de Winter (2012) die heeft bepleit.

Het oude Afrikaanse gezegde: It takes a village to raise a child is tegenwoordig It takes a community to raise a child.

Wat kunt u met een OpvoedParty bereiken?

  • Ouders wordt de mogelijkheid geboden om kennis over opvoeden te vergaren en te delen.
  • Eigen kracht van opvoeders wordt versterkt.
  • Het sociale netwerk van ouders wordt uitgebreid en versterkt.

Waar kan een OpvoedParty ingezet worden?

Overal waar ouders en/of beroepsopvoeders elkaar (kunnen) treffen:

In de kinderopvang, peuterspeelzalen, (basis)scholen evenals in buurt- en wijkteams, bij sportverenigingen, Centra voor Jeugd en Gezin etc.

Voor de meer specifieke situaties als pleeg- en adoptiezorg, vluchtelingenwerk, kinderziekenhuizen zijn er bijzondere versies van het OpvoedPartyspel te gebruiken, het MultiCultiOpvoedPartyspel en het AltijdWatOpvoedPartyspel.

Wilt u weten wat een OpvoedParty specifiek voor uw organisatie kan betekenen neem dan contact met me op.

Bent u een ouder en wilt u een OpvoedParty bijwonen of organiseren klik hier.

Vraag of interesse?

Heeft u een vraag of interesse?

06-13 994 113