Werkwijzen

Werkwijze en methodes 

Hieronder staat mijn werkwijze en welke methodes ik onder andere gebruik in de coachingssessies.

Werkwijze kindercoaching

Na aanmelding maken we een afspraak voor een korte kennismaking bij jullie thuis. Hierbij ontmoet ik graag beide ouders samen met het kind waarvoor jullie coaching in gedachten hebben. Ik hoor dan graag van jullie kind en jullie zelf wat de vragen/problemen zijn. Tevens kan ik een inschatting maken en uitleggen wat ik denk voor jullie te kunnen betekenen.  Soms stel ik voor eerst een oudergesprek te doen en daarna te bepalen of er kindsessies nodig zijn. Deze kennismaking is geheel vrijblijvend. Als jullie daarna kiezen om met mij verder te volgt een intakegesprek weer met beide ouders en jullie kind. Bij jongeren kan het intakegesprek ook zonder ouders zijn.

In het intakegesprek gaan we in op het doel van het kind waaraan we eerst gaan werken. Dit kan in de loop van het traject veranderen, bv soms is een concentratieprobleem eigenlijk een faalangstprobleem.

Bij kindercoaching/pubercoaching werk ik samen met je kind aan haar of zijn doel. Dit doel kan bv zijn: ‘ik wil mezelf zekerder voelen op school’ (bij onzekerheid/faalangst), ‘als ik boos ben loop ik even weg’ (bij driftbuien/explosies). Afhankelijk van het doel maken we afspraken over het aantal sessies. De kindsessies zijn in principe alleen met je kind maar je kunt ook (gedeeltelijk) aanwezig zijn. Dit hangt onder andere af van de leeftijd van je kind.
Je wordt door mij intensief betrokken bij de coaching van je kind door middel van een of meerdere oudergesprekken. Hierin komt het coachingstraject van je kind aan bod en bespreken we wat jij als ouder daarin kunt bijdragen. Deze gesprekken zijn heel belangrijk.
De sessies en gesprekken vinden meestal plaats in mijn praktijk  maar bij je thuis is mogelijk.

Omdat ik uitga van het individuele kind, kunnen ook kinderen die hoogbegaafd of hooggevoelig zijn, beelddenkers, kinderen met dyslexie, ADHD etc. bij mij terecht. We kijken immers naar de mogelijkheden binnen jouw specifieke situatie, en jouw (hulp)vraag?

Meestal zijn 1-5 sessies/gesprekken voldoende om weer verder te kunnen.

Als ik denk dat de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt verwijs ik door naar een andere hulpverlener.

Voor alle sessies en gesprekken heb ik geheimhoudingsplicht en ik breng geen informatie over jou en je kind naar buiten tenzij met jouw nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming.

Methoden kindercoaching

Ik werk oplossingsgericht. Dit betekent dat de focus op de oplossing ligt, niet op het probleem. In de kindsessies gebruik ik allerlei verschillende werkvormen en hulpmiddelen zoals COACHEE!, Teken je gesprek,  rollenspel, metaforen, rationeel emotieve therapie (RET), Kids’ Skills, oefeningen in lichaamskracht, ontspanningsoefeningen. We praten, knutselen, tekenen, doen spelletjes etc. Hierbij ga ik uit van wat bij jouw kind en bij de hulpvraag past. Je kind ontdekt zijn/haar kwaliteiten en talenten en leert deze inzetten op momenten dat het nodig is. Je kind leert hoe het zijn of haar problemen makkelijker kan oplossen.

Ook werk ik met ‘taal in beeld’. Dit is een handig hulpmiddel om met materiaal als duplo-poppetjes zicht te krijgen op de situatie, zowel voor je kind als voor jou als ouder.

Werkwijze opvoedcoaching

Na aanmelding maken we een afspraak voor een eerste gesprek bij jullie thuis of in mijn praktijk. Afhankelijk van jouw vraag is je kind hierbij aanwezig. In de gesprekken gaan we in op jouw/jullie opvoedvraag of -vragen. Dit kan gaan over slaap en eetproblemen van peuters, over driftbuien of faalangst van basisschoolkinderen, over communicatie met je puber. Wat er maar speelt in jullie gezin op het gebied van opvoeding. Na elk gesprek bepaal je zelf of je een vervolggesprek wilt en op welke termijn. Hier kan een week maar ook een paar maand tussen zitten.
Bij opvoedcoaching  is een kennismakingsgesprek en intake niet van toepassing.

Werkwijze ik leer anders

Na telefonische aanmelding maken we een afspraak voor de eerste sessie. Je kind maakt kennis met de methode, we oefenen een aantal onderdelen en vaak wordt al duidelijk of de methode voor haar of hem werkt.  Zo ja, dan schaf je het leerboek aan en maken we vervolgafspraken. Besluit je na de eerste sessie te stoppen dan wordt alleen deze sessie in rekening gebracht.
De training bestaat in principe uit 4 sessies van een uur. Soms zijn er meer sessies nodig. Dit gaat in overleg.
Een van de ouders is altijd bij de sessies aanwezig.

Werkwijze OpvoedParty

Een OpvoedParty organiseren?

Stel je hebt een aantal vriendinnen, buren, familieleden of andere geïnteresseerden en je wilt een OpvoedParty organiseren? Hoe organiseer je een OpvoedParty@home?

Wat kost het?
Voor de gastvrouw of -heer is deelname gratis, de andere ouders betalen € 10 per persoon.

Zie hier voor het verslag van de laatste OpvoedParty.

Een OpvoedParty binnen je bedrijf?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om een OpvoedParty te organiseren binnen jouw bedrijf (school, kinderopvang, peuterspeelzaal, etc) klik hier of neem contact met me op voor een afspraak.

Vraag of interesse?

Heeft u een vraag of interesse?

06-13 994 113